Harmonogram roku akademickiego

Kontynuacja trybu kształcenia na odległość do końca semestru letniego!

http://wsinf.edu.pl/assets/img/aktualnosci/Zarz%C4%85dzenie%20Rektora%20z%20dnia%2027.%2005.%202020%20r.w%20sprawie%20kontynuacji%20kszta%C5%82cenia%20na%20odleglo%C5%9B%C4%87%20.pdf

Przydatne linki