Akademia Cisco

cisco

 

 

 

 

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku  gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest  solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

W 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 140 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 400 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 4 semestry. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate). Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA W AKADEMII CISCO

 • terminologię sieciową i protokoły
 • standardy sieci komputerowych
 • sieci lokalne (LAN) sieci rozległe (WAN)
 • modele OSI okablowanie sieciowe
 • urządzenia sieciowe (m.in. routery, przełączniki)
 • Internet
 • protokół IP
 • adresowanie w sieci

Istotna uwaga jest poświęcona zagadnieniom utrzymania i serwisowania sieci oraz budowie bezpiecznych sieci komputerowych. Z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć umiejętność obsługi komputerów osobistych. Nie jest natomiast wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Studenci WSInf i uczniowie ABiS – 500 zł
 • Studenci pozostałych uczelni i uczniowie – 650 zł
 • Pozostali uczestnicy – 800 PLN

ZAJĘCIA

Zajęcia rozpoczynają się w momencie otrzymania liczby zgłoszeń wystarczających do utworzenia grupy. Wówczas podany będzie wstępny termin pierwszych zajęć (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, konsultacji oraz tzw. samokształcenia. Kursant jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach wykładowych oraz laboratoriach. Pozostałe formy (konsultacje i samokształcenie) nie są obowiązkowe

Przydatne linki