Plan zajęć

Studia niestacjonarne

Zjazd 7-8.07

                               

 Informatyka                                            
Artystyczna Grafika Komputerowa
 •  Semestr 2
 
 •  Semestr 6

 

Zjazd 30.06-1.07

                                

 Informatyka                                             
Artystyczna Grafika Komputerowa
 •  Semestr 2
 
 •  Semestr 6

 

Zjazd 9-10.06

                                 

 Informatyka                                              
Artystyczna Grafika Komputerowa
 •  Semestr 2
 
 •  Semestr 6

 

Zjazd 26-27.05

                                  

 Informatyka                                                
Artystyczna Grafika Komputerowa
 •  Semestr 2
 
 •  Semestr 6

 

Zjazd 12-13.05

                                  

 Informatyka                                                   
Artystyczna Grafika Komputerowa
 •  Semestr 2
 
 •  Semestr 6

 

Zjazd 28-29.04

                                

 Informatyka                                                 
Artystyczna Grafika Komputerowa
 •  Semestr 2
 
 •  Semestr 6

 

Zjazd 14-15.04

                                      

 Informatyka                                               
 Artystyczna Grafika Komputerowa
 •  Semestr 2
 
 •  Semestr 6

 

Zjazd 24-25.03

Informatyka                                                 Artystyczna Grafika Komputerowa
 

 

 

 

 

 

Przydatne linki