Biblioteka

Biblioteka znajduje się na terenie campusu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 246.

tel. : 52 348 52 95

e-mail – biblioteka_bydgoszcz@wsinf.edu.pl

Biblioteka znajduje się na parterze.

 

Biblioteka w roku akademickim 2017/2018

od 1.10.2017r. do 10.07.2018r. :

Wypożyczalnia :

wt-pt. : 9.00 – 15.00
sob. : 9.00 – 13.00

Czytelnia:

wt-pt.: 9.00 – 15.00
sob. : 9.00 – 13.00

 

Usługi biblioteczne

Większość usług bibliotecznych jest realizowana przez Internet.

Rodzaje usług :

Tradycyjne

informowanie o zbiorach własnych (KATALOG ON-LINE,) i wypożyczanie zbiorów własnych na zewnątrz i na miejscu.

informowanie o zbiorach polskich bibliotek naukowych (Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich – KaRo, (http://karo.umk.pl/karo/karo,php. Można przeszukać równocześnie  ponad 80 katalogów)

wypożyczanie międzybiblioteczne  : na życzenie czytelnika wypożyczamy wydawnictwa (książki, artykuły, referaty, itp.) z innych bibliotek, których nie posiada nasza Biblioteka.

Nowoczesne 

Strona WWW Biblioteki : linki do pomocy przydatnych w nauce :

 1. Elektroniczny formularz : Zamów książkę. http://wsinf.edu.pl/zamow-ksiazke-do-biblioteki-dp1 Usługa ma służyć do zaspokajania indywidualnych potrzeb studentów, którzy nie znaleźli w zbiorachpotrzebnej literatury.

 2. Zasady opracowania bibliografii załącznikowej i przypisów z przykładami.

 3. Umiejętności Informacyjne – Information Literacy (IL). Zasady poruszania po naukowych zasobach „ukrytego” Internetu, aby wyszukać informację dobrej jakości.

 4. Akademicka Licencja Krajowa : bezpłatny dostęp do pełnotekstowych baz zagranicznych wydawców naukowych źródeł informacji, opłacanych przez MNiSW. Są  to wydawnictwaRepozytoria Wiedzy i Biblioteki Cyfrowe : linki do zbiorów polskich bibliotek naukowych w układzie tematycznym dla poszczególnych kierunków studiów.

  • Elsevier /ICM
  • Springer/ICM
  • Web of Knowledge (Thomson Reuteurs)
  • Nature
  • Science
 5. Repozytoria Wiedzy i Biblioteki Cyfrowe : linki do zbiorów polskich bibliotek naukowych w układzie tematycznym dla poszczególnych kierunków studiów.
 6. Bezpłatne repozytoria wiedzy : polskie i zagraniczne.

 7. Polskie biblioteki cyfrowe.

 8. Internetowe wyszukiwarki naukowych zasobów.

 9. Nowości w zbiorach Biblioteki WSInf : co dwa miesiące jest umieszczany wykaz nabytków bibliotecznych w układzie alfabetycznym w działach odpowiadających kierunkom studiów.

 10. Lista prenumerowanych czasopism : wykaz tytułów czasopism prenumerowanych w każdym roku dla poszczególnych kierunków studiów.

 11. Przydatne linki : adresy polskich bibliotek naukowych.

Pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych, drukowanych i elektronicznych źródeł informacji.

Jest to pomoc związana z poszukiwaniem literatury koniecznej do napisania pracy seminaryjnej lub dyplomowej, a także opracowaniem bibliografii załącznikowej  i przypisów.

Rejestracja

Punkt rejestracji znajduje się w Dziekanacie.

Dokumenty potrzebne do rejestracji : ważna legitymacja studencka/ indeks + dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport)

Deklarację (druk deklaracji w formie tradycyjnej) wypełnia się na miejscu.

„Regulamin Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych” – jest dostępny w formie tradycyjnej w Wypożyczalni i zawieszony w Internecie na stronach Biblioteki.

Bibliotekarz po sprawdzeniu zgodności danych osobowych z dokumentami wystawia kartę biblioteczną  i zakłada konto czytelnicze.

Kartę biblioteczną otrzymuje czytelnik bezpłatnie

Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych poza Bibliotekę.

Karta biblioteczna studentów jest ważna jeden rok akademicki i musi być odnawiana na początku każdego roku akademickiego.

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim. Nie przestrzeganie tej zasady może spowodować pozbawienie właściciela możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić w punkcie rejestracji w Wypożyczalni. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych

Zbiory udostępniane na miejscu w Bibliotece :

 • czasopisma bieżące i z lat poprzednich,
 • prace dyplomowe,
 • dokumenty elektroniczne,
 • zbiory kartograficzne,
 • wydawnictwa z księgozbioru zasadniczego udostępniane tylko na miejscu, co jest zaznaczone w katalogu.
 • materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • wydawnictwa z księgozbioru podręcznego

Czytelnia jest wyposażona w jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, Czytelnicy mogą korzystać z własnych notebook-ów.

Wypożyczenia na zewnątrz

Przy wypożyczeniach materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do okazania ważnej karty bibliotecznej. Studenci mogą wypożyczyć jednorazowo - 5 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

Zamawianie wydawnictw wypożyczanych na zewnątrz

Zamawiać można osobiście składając rewers w Wypożyczalni, telefonicznie (0-42 2750-140) Należy w takim przypadku podać bibliotekarzowi : nazwę autora/ów, tytuł i sygnaturę, prosząc o odłożenie wybranej pozycji, jeśli jest dostępna, lub pisząc e-maila – biblioteka_bydgoszcz@wsinf.edu.pl. Odłożone książki będą oczekiwać w Wypożyczalni na odebranie tydzień od daty złożenia zamówienia.

Wykonywanie kopii ze zbiorów bibliotecznych

Biblioteka nie jest wyposażona w sprzęt reprograficzny.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) kopiowane mogą być fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż jeden arkusz wydawniczy ( do 22 stron).

Materiały w złym stanie, a także prace dyplomowe nie mogą być kopiowane.

Zbiory biblioteczne

 1. druki zwarte –książki,
 2. wydawnictwa ciągłe –czasopisma i wydawnictwa ciągłe,
 3. zbiory specjalne : audiowizualne, kartograficzne, prace dyplomowe ,
 4. e-dokumenty.

Usługi biblioteczne 

Większość usług bibliotecznych jest realizowana przez Internet. 

Rodzaje usług: 

Tradycyjne 

 • informowanie o zbiorach własnych (KATALOG ON-LINE,) i wypożyczanie zbiorów własnych na zewnątrz i na miejscu.
 • informowanie o zbiorach polskich bibliotek naukowych (Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich – KaRo, (http://karo.umk.pl/karo/karo,php. Można przeszukać równocześnie ponad 80 katalogów)
 • wypożyczanie międzybiblioteczne : na życzenie czytelnika wypożyczamy wydawnictwa (książki, artykuły, referaty, itp.) z innych bibliotek, których nie posiada nasza Biblioteka.

Nowoczesne 

Strona WWW Biblioteki : linki do pomocy przydatnych w nauce :

 1. Elektroniczny formularz : Zamów książkę. http://wsinf.edu.pl/zamow-ksiazke-do-biblioteki-dp1 Usługa ma służyć do zaspokajania indywidualnych potrzeb studentów, którzy nie znaleźli w zbiorachpotrzebnej literatury.
 2. Zasady opracowania bibliografii załącznikowej i przypisów z przykładami.
 3. Umiejętności Informacyjne – Information Literacy (IL). Zasady poruszania po naukowych zasobach „ukrytego” Internetu, aby wyszukać informację dobrej jakości.
 4. Akademicka Licencja Krajowa : bezpłatny dostęp do pełnotekstowych baz zagranicznych wydawców naukowych źródeł informacji, opłacanych przez MNiSW. Są to wydawnictwa;
 • Elsevier /ICM
 • Springer/ICM
 • Web of Knowledge (Thomson Reuteurs)
 • Nature
 • Science
 1. Repozytoria Wiedzy i Biblioteki Cyfrowe : linki do zbiorów polskich bibliotek naukowych w układzie tematycznym dla poszczególnych kierunków studiów.
 2. Bezpłatne repozytoria wiedzy : polskie i zagraniczne.
 3. Polskie biblioteki cyfrowe.
 4. Internetowe wyszukiwarki naukowych zasobów.
 5. Nowości w zbiorach Biblioteki WSInf : co dwa miesiące jest umieszczany wykaz nabytków bibliotecznych w układzie alfabetycznym w działach odpowiadających kierunkom studiów.
 6. Lista prenumerowanych czasopism : wykaz tytułów czasopism prenumerowanych w każdym roku dla poszczególnych kierunków studiów.
 7. Przydatne linki : adresy polskich bibliotek naukowych.

 

Pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych, drukowanych i elektronicznych źródeł informacji.

Jest to pomoc związana z poszukiwaniem literatury koniecznej do napisania pracy seminaryjnej lub dyplomowej, a także opracowaniem bibliografii załącznikowej i przypisów.

Rejestracja

Punkt rejestracji znajduje się w Dziekanacie –

Dokumenty potrzebne do rejestracji : ważna legitymacja studencka/ indeks + dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport)

Deklarację (druk deklaracji w formie tradycyjnej) wypełnia się na miejscu.

„Regulamin Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych” – jest dostępny w formie tradycyjnej w Wypożyczalni i zawieszony w Internecie na stronach Biblioteki.

Bibliotekarz po sprawdzeniu zgodności danych osobowych z dokumentami wystawia kartę biblioteczną i zakłada konto czytelnicze.

Kartę biblioteczną otrzymuje czytelnik bezpłatnie.

Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych poza Bibliotekę.

Karta biblioteczna studentów jest ważna jeden rok akademicki i musi być odnawiana na początku każdego roku akademickiego.

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim. Nie przestrzeganie tej zasady może spowodować pozbawienie właściciela możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić w punkcie rejestracji w Wypożyczalni. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10,- zł

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych

Zbiory udostępniane na miejscu w Czytelni – p. 17 :

 • czasopisma bieżące i z lat poprzednich,
 • prace dyplomowe,
 • dokumenty elektroniczne,
 • zbiory kartograficzne,
 • wydawnictwa z księgozbioru zasadniczego udostępniane tylko na miejscu, co jest zaznaczone w katalogu.
 • materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • wydawnictwa z księgozbioru podręcznego
 • Czytelnia jest wyposażona w jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, Czytelnicy mogą korzystać z własnych notebook-ów.

Wypożyczenia na zewnątrz:

Przy wypożyczeniach materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do okazania ważnej karty bibliotecznej..

Zamawianie wydawnictw wypożyczanych na zewnątrz :

Zamawiać można osobiście składając rewers w Wypożyczalni, telefonicznie (0-42 2750-141, 142) Należy w takim przypadku podać bibliotekarzowi : nazwę autora/ów, tytuł i sygnaturę, prosząc o odłożenie wybranej pozycji, jeśli jest dostępna, lub pisząc e-maila – biblioteka@wsinf.edu.pl , wypozyczalnia_bibl@wsinf.edu.pl  . Odłożone książki będą oczekiwać w Wypożyczalni na odebranie tydzień od daty złożenia zamówienia.

Z indywidualnych wypożyczeń poza Bibliotekę mogą korzystać :

 • pracownicy i studenci WSInf w Łodzi.
 • nauczyciele i uczniowie ABiS

Wypożyczanie poza Bibliotekę odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez „Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych. Tekst Regulaminu jest dostępny w Internecie - na stronie Biblioteki i w formie tradycyjnej w Wypożyczalni i Czytelni.

Limity wypożyczeń książek:

 • Studenci mogą wypożyczyć jednorazowo - 5 woluminów
 • Kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy – 20 woluminów
 • Uczniowie – 3 woluminy
 • Nauczyciele ABiS – 10 woluminów
 • Pozostali pracownicy WSInf – 3 woluminy.

Terminy wypożyczeń książek :

 • studenci WSInf i uczniowie ABiS – 30 dni
 • kadra dydaktyczna – 180 dni
 • pozostali pracownicy WSInf i nauczyciele ABiS – 60 dni.

Wykonywanie kopii ze zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka nie jest wyposażona w sprzęt reprograficzny.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) kopiowane mogą być fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż jeden arkusz wydawniczy ( do 22 stron) i tylko do celów edukacyjnych.

Materiały w złym stanie nie mogą być kopiowane.

Jak szukać literatury?

Katalog online informuje o zbiorach Biblioteki WSIU. Zawiera bazy :

 1. Książki Jednostką opisu bibliograficznego jest wolumin.
 2. Czasopisma. Jednostką opisu bibliograficznego jest tytuł czasopisma wraz z zasobem, tzn. wykazem numerów/zeszytów w każdym roku, a także wydawnictw ciągłych (indeks serii), które znajdują się w zasobach Biblioteki.
 3. Prace dyplomowe. Baza zawiera opisy bibliograficzne prac dyplomowych napisanych przez studentów WSInf.
 4. Multimedia. Zawiera opisy bibliograficzne zbiorów audiowizualnych, słuchowych, kartograficznych.
 5. E- dokumenty. Baza zawiera opisy bibliograficzne dokumentów zapisanych na nośnikach elektronicznych. Są to encyklopedie, leksykony, wydawnictwa do nauki języków obcych.
 6. Artykuły i Referaty. Baza jest w trakcie opracowywania. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów ze streszczeniami z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę WSInf, a także opisy referatów z materiałów konferencyjnych, zgromadzonych w zbiorach Bibliotecznych.

Gdzie poszukiwać wydawnictw, znajdujących się w innych bibliotekach?

 1. Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna – www.biblioteki.lodz.pl : konsorcjum 10 bibliotek, których katalogi są dostępne wPrzeszukując katalogi można uzyskać informację, czy poszukiwane wydawnictwo jest dostępne na terenie Łodzi, co bardzo przyspiesza dotarcie do danego wydawnictwa .
 2. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi – www.wbp.lodz.pl Katalog WBP jest dostępny w Internecie. Studenci WSInf mogą korzystać z wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu.
 3. Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich – KaRo, (http://karo.umk.pl/karo/karo,php - narzędzie pozwalające na przeszukanie równocześnie kilkudziesięciu polskich bibliotek naukowych.

Podajemy poniżej adresy do bibliotek, usystematyzowane według rodzajów uczelni. Ułatwi to każdemu zainteresowanemu poszukiwanie w zbiorach poszczególnych akademickich bibliotek naukowych. Wydawnictwa znajdujące się w zbiorach innych bibliotek można wypożyczać w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wszystkie wymienione biblioteki mają katalogi dostępne w Internecie. Katalogi on-line są czynne 24/365.

Biblioteka Narodowa – www.bn.org.pl 

Biblioteki uczelni technicznych :

1.Politechnika Białostocka – http://libra.pb.bialystok.pl 
2.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy www.bg.art.bygoszcz.pl  
3.Politechnika Częstochowska – www.bg.pcz.czest.pl 
4.Politechnika Śląska w Gliwicach – www.bg.polsl.pl 
5.Politechnika Świętokrzyska – http://lib.tu.kielce.pl 
6.Akademia Górniczo-Hutnicza – www.bg.agh.edu.pl 
7.Politechnika Gdańska – www.bg.gda.pl 
8.Politechnika Krakowska – www.biblios.pk.edu.pl 
9.Politechnika Lubelska – http://biblioteka.pl.lublin.pl 
10.Politechnika Łódzka – http://bg.p.lodz.pl 
11.Politechnika Opolska – www.bg.po.opole.pl 
12.Politechnika Poznańska – www.ml.put.poznan.pl 
13.Politechnika Szczecińska – www.bg.ps.pl 
14.Politechnika- www.bg.pw.edu.pl 
15.Szkoła Główna Handlowa – www.sgh.waw.edu.pl 
16.Wojskowa Akademia Techniczna – www.bg.wat.edu.pl 
17.Politechnika Wrocławska – www.bg.pwr.wroc.pl 
18.Uniwersytet Technologiczna-Przyrodniczy w Bydgoszczy – www.bg.art.bydgoszcz.pl 

Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego 

 1. AWF w Katowicach – www.biblioteka.awf.katowice.pl 
 2. AWF w Krakowie – http://biblioteka.awf.krakow.pl 
 3. AWF w Poznaniu – http://biblioteka.awf.poznan.pl 
 4. AWF w Gdańsku – www.awf.gda.pl/biblioteka 
 5. AWF w Warszawie – www.awf.edu.pl 
 6. AWF we Wrocławiu – http://bg.awf.wroc.pl 

 

Biblioteki uczelni medycznych

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – http://biblioteka.amb.edu.pl 
 2. Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy – http://biblio.cm.umk.pl 
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny – www.slam.katowice.pl 
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – http://bg.am.lublin.pl 
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – http://bg.umed.lodz.pl 
 6. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – www.ml.usoms.poznan.pl 
 7. Pomorska Akademia Medyczna – www.ams.edu.pl 
 8. Akademia Medyczna w Gdańsku – www.biblioteka.amg.gda.pl 
 9. Warszawski Uniwersytet Medyczny – www.bibl.amwaw.edu.pl 
 10. Centralna Biblioteka Wojskowa. Główna Biblioteka Lekarska – www.wojsko-polskie.pl 
 11. Akademia Medyczna we Wrocławiu – www.bg.am.wroc.pl 

 

Biblioteki uczelni pedagogicznych. 

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie www.wsptwp.edu.pl/n/o_uczelni/biblioteka 
 2. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – www.asp.edu.pl/index.php?md=237#1 
 3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie im. KEN – www.wsp.krakow.pl/biblio 
 4. Szkoła Wyższa Psychologii w Warszawie – www.uczelnia.swps.edu.pl/ogolny/biblioteka 

 

Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne :

 1. w Łodzi – www.wbp.lodz.pl 
 2. w Warszawie – www.pbw.waw.pl 
 3. w Krakowie – www.pbw.edu.pl 
 4. w Poznaniu – www.pbp.poznan.pl 
 5. w Toruniu – www.bptorun.edu.pl 
 6. w Bydgoszczy – www.pbw.bydgoszcz.pl 

 

Biblioteki uniwersyteckie :

 1. Uniwersytetu Warszawskiego – www.buw.uw.edu.pl 
 2. Biblioteka Jagiellońska – www.bj.uj.edu.pl 
 3. Uniwersytetu Łódzkiego – http://irys.uni.lodz.pl/lirary 
 4. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – www.bg.umcs.lublin.pl/nowa 
 5. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz – http://biblioteka.ukw.edu.pl 
 6. Uniwersytetu Śląskiego – www.bg.us.edu.pl 
 7. Biblioteka Śląska – www.bs.katowice.pl 
 8. Uniwersytetu Opolskiego – www.bg.ni.opole.pl 
 9. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – http://lib.amu.edu.pl 
 10. Uniwersytetu Rzeszowskiego – http://bur.univ.rzeszow.pl 
 11. Uniwersytetu Szczecińskiego – http://bg.univ.szczecin.pl 
 12. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – www.bu.uni.toruń.pl 
 13. Uniwersytetu Gdańskiego – www.bg.univ.gda.pl 
 14. Uniwersytetu Wrocławskiego – www.bu.uni.wroc.pl 

 

Biblioteki Uczelni Ekonomicznych.

 1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach – www.bg.ae.katowice.pl 
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka   
 3. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – www.ae.poznan.pl/bg 
 4. Szkoły Głównej Handlowej – www.sgh.waw.edu.pl 
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – www.bg.ae.wroc.pl 

 

Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych.

 1. ASP w Gdańsku – www.asp.gda.pl/?biblioteka 
 2. ASP w Krakowie – www.asp.krakow.pl 
 3. ASP w Łodzi – www.asp.lodz.pl 
 4. ASP w Poznaniu – http://bg.asp.poznan.pl 
 5. ASP w Warszawie – www.asp.waw.pl 
 6. ASP we Wrocławiu – www.asp.wroc.pl 

 

Wydziały Sztuk Pięknych na innych uczelniach :

 1. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UMK w Toruniu – www.pedagogika.umk.pl

Istnieją jeszcze wydziały artystyczne w UMCS w Lublinie i w Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, ale nie mają katalogów dostępnych w Internecie.

 

Biblioteki Polskiej Akademii Nauk.

 1. Instytutu Fizyki – www.ifpan.edu.pl/biblioteka.html 
 2. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki – www.ippt.gov.pl/library.html 
 3. Centrum Fizyki Teoretycznej – www.eft.edu.pl/books 
 4. Instytutu Podstaw Informatyki – www.ipi.pan.waw.pl/library 
 5. Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej – www.iitis.pl 
 6. Centralna Biblioteka Matematyczna – www.im.pan.gov.pl/LIB 
 7. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska – www.cbgios.pan.pl 
 8. Instytutu Psychologii – www.psych.pan.waw.pl 
 9. Instytutu Nauk Ekonomicznych – www.ine.pan.waw.pl 
 10. Instytutu Filozofii i Socjologii – www.ifispan.pl 
 11. Biblioteka Gdańska PAN – www.bgpan.gda.pl 
 12. Instytutu Sztuki – www.ispan.pl 

 

Centralne Biblioteki Naukowe.

 1. Biblioteka Sejmowa – http://bib.sejm.org.pl 
 2. Centralna Biblioteka NBP – www.nbp.pl/Biblio.aspx 
 3. Centralna Biblioteka Statystyczna – http://statlibr.stat.gov.pl 
 4. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – www.gbpizs.gov.pl 
 5. Biblioteka Centralna Instytutu Ochrony Pracy – www.ciop.waw.pl 
 6. Biblioteka Instytutu Cervantesa w Warszawie – http://varsovia.cervantes.es  
 7. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – www.pism.pl 

 

Konsorcja Polskich Bibliotek Naukowych.

 1. Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna – www.biblioteki.lodz.pl 
 2. Biblioteki Uczelni Lubelskich – http://priam.umcs.lublin.pl 
 3. Konsorcjum Polskich Bibliotek Kierunków Ekonomicznych – http://kangur.ae.krakow.pl W skład konsorcjum wchodzą biblioteki uczelni państwowych i prywatnych. Jest to międzyuczelniane konsorcjum ds. pozyskiwania i upowszechniania informacji na elektronicznych nośnikach.\
 4. Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego – www.kbnrkp.edu.pl  . Konsorcjum tworzą państwowe uczelnie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka.
 5. BazTech - http://baztech.icm.edu.pl 

Jest to baza tworzona przez konsorcjum 22 uczelni i bibliotek o profilu technicznym, z którym współpracuje 39 bibliotek. Korzystanie z zasobów bazy jest bezpłatne.

W bazie rejestrowane są :

 • artykuły z czasopism,
 • publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych
 • materiały z konferencji opublikowane w wyżej wymienionych.

Przy opisach bibliograficznych są zamieszczane linki do pełnych tekstów, jeżeli występują w sieci.

Krajowe Konsorcjum Chemical Abstrac - www.bg.pwr.wroc.pl/bazy_danych  Konsorcjum jest zrzeszeniem 22 naukowych instytucji, które przez sieci rozległe POL-34 i NASK korzystają z baz danych Chemical Abstrac. Zasoby gromadzone w bazach chronione są prawem autorskim.

Konsorcjum eIFL – www.pfsl.poznan.pl  . Powstało w 1999r z inicjatywy Instytutu na Rzecz Społeczeństwa Otwartego (Open Society Institutu – OSI, który jest częścią Fundacji Soros). Jego celem jest umożliwienie użytkownikom bibliotek dostępu do informacji w formie elektronicznej.

Regulamin biblioteki

Udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Przyjęty Uchwałą Senatu z dnia 25.06.2004 r.

Wprowadzony Zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki z dnia 28.06.2004 r. zał.2

 

Rozdział I: Przepisy ogólne

§ 1

1. Biblioteka służy studentom, uczniom, nauczycielom akademickim i wykładowcom, a także pracownikom Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego Ekonomiczno-Informatycznego, Prywatnych Gimnazjum i Liceum.

2. Biblioteka gromadzi zbiory służące:

 • realizacji programów edukacyjnych
 • badaniom naukowym
 • kulturalnym potrzebom słuchaczy i pracowników

3. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

4. Ustalonym opłatom podlegają wypożyczenia międzybiblioteczne, wiążące się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności (opłaty pocztowe, druk, papier).

5. Biblioteka udostępnia materiały biblioteczne na miejscu w czytelni (zbiory specjalne, czasopisma i gazety, księgozbiór podręczny), wypożycza do domu z księgozbioru zasadniczego (edukacyjnego i beletrystycznego).

6. Udostępniane materiały biblioteczne powierza się szczególnej opiece ich użytkowników.

7. Wierzchnie okrycia oraz teczki, torby i plecaki czytelnicy są zobowiązani pozostawić w szatni.

8. W czytelni i wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

9. W Bibliotece nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i obowiązuje zachowanie ciszy.

10. Za okrycia i przedmioty pozostawione bez opieki Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.

 

Rozdział II: Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki

§ 2

 1. Godziny otwarcia Biblioteki określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.
 3. Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas określony, ze względu na konieczność remontu, porządkowania gmachu, inwentaryzacji zbiorów, ważnych prac bibliotekarskich, jak np. instalacja zintegrowanego systemu bibliotecznego, montaż regałów itp. lub innych ważnych powodów.
 4. Ze zbiorów bibliotecznych nie mogą korzystać : a). osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków,
 • osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów bibliotecznych w terminie określonym przez Bibliotekę,
 • osoby, które swym zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i pracownikom Biblioteki.

§ 3

 1. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy: 
  • wypełnić własnoręcznie deklarację zawierającą dane osobowe oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu i akceptację stosowanego w Bibliotece systemu wypożyczeń,
  • przedłożyć dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców),
  • Czytelnicy niepełnoletni mogą otrzymywać kartę, wyłącznie na podstawie dowodu osobistego rodziców lub prawnych opiekunów,
  • Pracownicy WSIU i szkół ponadpodstawowych powinni przedłożyć legitymację lub inny dokument potwierdzający stałe zatrudnienie w formie uzgodnionej przez Władze WSIU
  • Studenci powinni przedłożyć indeks z aktualną rejestracją lub aktualną legitymację,
  • Uczniowie aktualną legitymację szkolną.
 2. Powyższe ustalenia nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 będą wykorzystywane dla potrzeb Biblioteki WSIU, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 133/97 poz. 883) i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
 4. Za kartę biblioteczną czytelnik nie wnosi żadnej opłaty.
 5. Za wydanie duplikatu karty lub wymianę zniszczonej karty opłatę określa zał.3.
 6. Uzyskanie duplikatu lub wymianę zniszczonej kart wymaga spełnienia warunków opisanych w § 3, pkt. 1.
 7. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Przekroczenie tego przepisu pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z biblioteki zarówno właściciela karty, jak i osobę nieprawnie z niej korzystającą.
 8. Nową kartę biblioteczną czytelnik otrzymuje po upływie dwóch tygodni od złożenia podania w Bibliotece.
 9. Studencka karta biblioteczna wydawana jest na czas studiów. W celu uzyskania prawa do wypożyczeń na kolejny rok akademicki student zobowiązany jest do okazania indeksu z aktualną rejestracją przy pierwszej w danym roku akademickim, wizycie w Bibliotece. Po zakończeniu studiów, student jest zobowiązany do oddania wszystkich materiałów bibliotecznych i uzyskania potwierdzenia tego faktu na karcie obiegowej.
 10. Uczniowska karta biblioteczna wydawana jest na czas nauki w szkole. W celu uzyskania prawa do wypożyczeń w kolejnym roku szkolnym, uczeń zobowiązany jest do okazania aktualnej legitymacji przy pierwszej wizycie w Bibliotece danym roku szkolnym.
 11. Pracownicza karta biblioteczna w ważna jest przez cały okres zatrudnienia, z obowiązkiem corocznej aktualizacji uprawnień do wypożyczeń, przy pierwszej wizycie w Bibliotece w danym roku kalendarzowym. W przypadku rozwiązania stosunku służbowego, pracownik WSInf., zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych i potwierdzenia na karcie obiegowej.
 12. O zagubieniu karty bibliotecznej, jak również zmianie nazwiska, adresu itp., Czytelnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Biblioteki.
 13. Liczba książek wypożyczonych do domu, nie może przekraczać: 
  • dla pracowników naukowych WSInf. – 20 woluminów,
  • dla studentów – 5 woluminów,
  • dla uczniów – 3 woluminów,
  • dla nauczycieli szkoły ponadpodstawowej – 10 woluminów,
  • dla pozostałych pracowników WSInf. – 3 woluminy.
 14. Pracownicy naukowi mają prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych na 180 dni, z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu, pod warunkiem braku zapotrzebowania na wypożyczone wydawnictwa. Przed wyjazdem na urlop, zagraniczny staż naukowy, pracownicy naukowi są zobowiązani zwrócić wszystkie wypożyczone dzieła.
 15. Studenci i uczniowie mają prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych na miesiąc, z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu, pod warunkiem braku zapotrzebowania na wypożyczone wydawnictwa.
 16. Nauczyciele i pracownicy WSInf. mają prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych na dwa miesiące z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu.
 17. W razie zwiększonego zapotrzebowania na określone wydawnictwa Kierownik Biblioteki może zarządzić konieczność natychmiastowego zwrotu dzieła lub odmówić przedłużenia terminu zwrotu.

 

§ 4

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest okazanie ważnej karty bibliotecznej.
 2. Czytelnik zobowiązany jest na każde udostępnione na miejscu lub wypożyczone poza Bibliotekę dzieło wypełnić rewers. (załącznik nr 2). Prace dyplomowe, magisterskie itp., nie wydane drukiem udostępniane są tylko za zgodą autora, wyrażoną pisemnie, która jest przechowywana w dokumentacji Biblioteki.
 3. Czytelnicy i bibliotekarze zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń w kopiowaniu materiałów bibliotecznych wynikających z przepisów Ustawy o prawie autorskim z dnia 24.02.1994 r.
 4. Osoba nie będąca czytelnikiem Biblioteki, nie posiadająca stałej karty bibliotecznej ma prawo korzystać z usług bibliotecznych tylko na miejscu, po wypełnieniu jednorazowej karty wstępu (załącznik nr 2) Po wypełnieniu karty jednorazowej, należy zwrócić ją bibliotekarzowi, w celu rejestracji. Przy powtórnym korzystaniu z Biblioteki Czytelnik jest zobowiązany do rejestracji w celu otrzymania stałej karty.

 

Rozdział III: Odpowiedzialność za udostępnione czytelnikowi materiały biblioteczne

§ 5

 1. Czytelnicy zobowiązani są do szanowania udostępnionych materiałów bibliotecznych, stanowiących dorobek naukowy i kulturowy narodu polskiego.
 2. Zabrania się niszczenia udostępnianych książek i czasopism w szczególności przez podkreślenia tekstu i robienie uwag na marginesach.
 3. Wypożyczone materiały biblioteczne powinny być chronione przed uszkodzeniami : mechanicznymi, chemicznymi i zalaniem.
 4. Czytelnik otrzymując materiały biblioteczne, powinien sprawdzić ich stan zachowania. Dostrzeżone uszkodzenia (podkreślenia tekstu, uwagi na marginesach, inne defekty, jak wyrwane karty, wycięte ilustracje lub rysunki), winien zgłosić bibliotekarzowi w momencie wypożyczania, co zostanie odnotowane na rewersie.
 5. Za braki stwierdzone przez bibliotekarza przy zwrocie książki, a nie zgłoszone uprzednio odpowiada czytelnik oddający wypożyczone dzieło.
 6. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany:
 • odkupić identyczne dzieło oraz pokryć koszty oprawy.,
 • odkupić inne dzieło wskazane przez Bibliotekę,
 • pokryć koszty dzieła oszacowane przez Komisję Biblioteczną WSInf. Zasady ustalenia odpłatności, określa załącznik nr 5,
 • w przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła, czytelnik winien odkupić taki sam tom lub całość dzieła,
 • Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła uszkodzonego lub zagubionego, w przypadku późniejszego odnalezienia dzieła przez czytelnika,
 • jeżeli Czytelnik nie naprawi wyrządzonej szkody, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej,
 • w przypadkach losowych (pożar, kradzież), zwolnienie od zapłaty odszkodowania, może nastąpić tylko na podstawie świadectwa wystawionego przez odpowiednie organa.

§ 6

 1. Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych poza Bibliotekę dzieł, naliczana będzie kara pieniężna według zasad określonych w załączniku nr 4.
 2. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, Czytelnik może odwołać się do Kierownika Biblioteki WSInf. z prośbą o zwolnienie od zapłacenia kary.
 3. W stosunku do Czytelników nie przestrzegających Regulaminu, Kierownik Biblioteki WSInf. może zastosować następujące sankcje oraz ograniczenia w korzystaniu ze zbiorów:
 • zawieszenie prawa do wypożyczeń do czasu zwrotu dzieł przetrzymywanych,
 • czasowego lub całkowitego pozbawienia prawa do korzystania z Biblioteki
 • skierowanie sprawy na drogę sądową.

Rozdział IV: Udostępnianie zbiorów w Czytelni Biblioteki

§ 7

 1. Czytelnicy korzystający z czytelni zobowiązani są do pozostawienia okryć, teczek, toreb itp. w szatni.
 2. Z czytelni mogą korzystać czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 3. Czytelnik może korzystać z księgozbioru podręcznego zgromadzonego w czytelni.
 4. Udostępnienie zbiorów może nastąpić po wypisaniu przez Czytelnika rewersu.
 5. Czytelnik jest zobowiązany, na czas korzystania z czytelni, do pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza karty bibliotecznej.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia wnoszonych do czytelni własnych książek, czasopism lub innych wydawnictw.
 7. Zakazuje się spożywania posiłków w czytelni.
 8. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania udostępnianych materiałów bibliotecznych, oraz zgłoszenia zauważonych uszkodzeń.
 10. W czytelni czytelnicy mogą korzystać:
 • z księgozbioru podręcznego,
 • z zbiorów znajdujących się w magazynach biblioteki,
 • z bieżących czasopism i gazet i z lat ubiegłych,
 • ze zbiorów specjalnych,
 • z książek własnych, zgłaszanych dyżurującemu bibliotekarzowi,
 • z dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, korzystając z komputerów zainstalowanych w Bibliotece dla potrzeb czytelników.

Rozdział V: Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 8

 1. W przypadku braku w łódzkich bibliotekach poszukiwanego przez czytelnika dzieła, Biblioteka w ramach współpracy międzybibliotecznej sprowadza je z innej biblioteki krajowej lub zagranicznej.
 2. Biblioteka może odmówić sprowadzenia tym czytelnikom, których macierzyste instytucje mają prawo samodzielnego prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Materiały biblioteczne, wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępnia się czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki WSInf.
 4. Materiały biblioteczne, wypożyczone z innych bibliotek krajowych, pozostają w Bibliotece przez miesiąc, materiały z bibliotek zagranicznych przez dwa tygodnie, licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Bibliotekę.
 5. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych i kserokopii z innych bibliotek pokrywa czytelnik.
 6. Inne postanowienia odnoszące się do wypożyczeń międzybibliotecznych zawarte są w Instrukcji w sprawie wypożyczania międzybibliotecznego – MP z 1980 r. nr 12, poz. 54.

 

Rozdział VI: Przepisy końcowe

§ 9

 1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Czytelnik ma prawo zgłaszania dezyderatów i uwag, a także zażaleń w księdze wyłożonej w wypożyczalni Biblioteki. Odpowiedzi na pisemne wnioski i zażalenia udzielane są w trybie przewidzianym przepisami prawa administracyjnego.
 3. W razie naruszenia przez czytelnika zasad zawartych w Regulaminie, Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, może ograniczyć jego prawa, wynikające z faktu posiadania karty bibliotecznej lub całkowicie go ich pozbawić.
 4. W drastycznych przypadkach możliwe jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Niniejszy regulamin zawiera załączniki:

Załącznik nr 1 – Godziny otwarcia Biblioteki.
Załącznik nr 2 – Wzory: deklaracji, kart bibliotecznej i jednorazowej karty bibliotecznej.
Załącznik nr 3 – Wzór rewersu.
Załącznik nr 4 – Wysokość opłat i kar pobieranych przez Bibliotekę WSInf..
Załącznik nr 5 – Zasady ustalania odpłatności za książki zagubione.

 

Kanclerz
Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
podpisano: A. Bednarek.

28.06.2004

Elektroniczne bazy danych

Zmiana finansowania Biblioteki Wirtualnej Nauki od 2010r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwiła dostęp do najważniejszych publikacji naukowych polskim wyższym uczelniom i jednostkom naukowym.

1. Dostęp

Biblioteka WSInf w Łodzi proponuje studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej elektroniczny dostęp do aktualnych źródeł informacji wydawców : Elseviera, Springera i Web of Knowledge, a od 2011 r. Nature i Science zawierających informację w postaci :

 • danych bibliograficznych
 • abstraktów
 • materiałów pełnotekstowych.

Wszystkie bazy danych i czasopisma elektroniczne są dostępne z komputerów w sieci WSInf.

2. Użytkowanie źródeł. Prawo autorskie

Korzystanie z elektronicznych źródeł zobowiązuje Użytkowników do przestrzegania prawa autorskiego, tj. :

 • wykonywania pojedynczych kopii dla dozwolonego prawem użytku osobistego : naukowego, dydaktycznego, badawczego
 • cytowanie i powoływanie się na źródła elektroniczne z zachowaniem zasad wykonywania przypisów i powołań

Użytkownikom zabrania się :

 • automatycznego pobierania tekstów, a także pobierania niewytłumaczalnie dużej ilości abstraktów, artykułów, całych zeszytów danego tytułu czasopisma
 • wykorzystywania pobranych kopii do celów komercyjnych

Nie przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i ustaleń umowy licencyjnej może spowodować zablokowaniem dostępu do baz dla Użytkowników łamiących zasady, a także dla Uczelni.

3. Korzystanie z baz danych

Bazy są dostępne z serwerów ICM UW i wydawców. Opis zawartości każdej bazy znajduje się na stronie ICM Biblioteka Wirtualna Nauki w Informatorze pod adresem http://vls.icm.edu.pl 

1.  Elsevier/ICM – baza ScienceDirect

Serwer wydawcy : http://www.sciencedirect.com 
Serwer ICM : http://vls.icm.edu.pl/ss.html 

Ogólna krajowa licencja akademicka obejmuje czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection. Z listy tej Użytkownicy Biblioteki WSInf w Łodzi w 2010 r. mają dostęp do :

 • Journal of Network and Computer Applications
 • Journal of Systems and Soft ware
 • Annales of Physical and Rehabilitation Medicine

2. Springer/ICM

Bazy elektroniczne Springer udostępniają równolegle :

3. Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje również bazy produkowane przez firmę Thomson Reuters.

4. Nature

Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG).

5. Science

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Od września 2010 r. czasopisma te są udostępniane w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Zamów książkę do Biblioteki

Informujemy, że został stworzony panel Zamów Książkę do Biblioteki WSIU pozwalający zgłaszać zapotrzebowanie na Książki w celu zakupu do Biblioteki WSIU.

Aby skorzystać z Panelu należy posiadać aktywne konto pocztowe w WSIU
Z tej formy zamawiania mogą korzystać zarówno Studenci jak i Pracownicy WSIU
Zamówienia będą realizowane po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól formularza opatrzonych gwiazdką
W uzasadnieniu należy podać przedmiot ewentualnie zakres prac dla których książka jest niezbędna

Zamów Książkę do Biblioteki WSIU

Lista czasopism prenumerowanych

Ogólne:

 • Polska Dziennik Łódzki

Informatyka:

 •  Chip
 • Prace Instytutu Podstaw Informatyki PAN (Prace IPI PAN)
 •  Programista

Fizjoterapia:

 • Acta Balneologica
 • Fizjoterapia Polska
 • Rehabilitacja w Praktyce

Kosmetologia:

 •  Polish Journal of Cosmetology
 • Cabines
 • Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna

Sztuki piękne i projektowe:

 • Machine Graphic & Vision
 •  Print & Publishing

Zarządzanie:

 • E-mentor : Dwumiesięcznik Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH : wersja drukowana
 • Organizacja i Zarządzanie : Kwartalnik Naukowy

Inne wydawnictwa periodyczne gromadzone regularnie w Bibliotece WSIU :

Wydawnictwa regionalne:

 

 • Kronika Miasta Łodzi

Wydawnictwa WSIU:

 • Biuletyn WSInf
 • Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki
 • Forum Edukacyjne Fizjoterapii i Kosmetologii
 • Zeszyty Naukowe WSInf. Teoria i zastosowanie informatyki
 • Zeszyty Naukowe WSInf. Zarządzanie : Teoria i zastosowanie
Opracowanie bibliografii

Jak poprawnie opracować bibliografię załącznikową i przypisy?

Zasady z przykładami:

Wstęp

Bibliografia załącznikowa jest to wykaz opisów bibliograficznych dokumentów (wydawnictw w formie tradycyjnej i na nośnikach elektronicznych, opracowań na prawach rękopisu, tj. dzieł nierozpowszechnianych, norm, patentów, filmów, nagrań z muzyką, dokumentów kartograficznych), wykorzystanych przez autora w opracowaniu. W wykazie należy umieszczać dokumenty będące podstawą rozważań autora czy tylko związane z tematem, a także cytowane.

Przypisy – komentarze, objaśnienia, uwagi dodatkowe autora lub wydawcy odnoszące się do wyrazów, zwrotów, fragmentów tekstu. Przypisy jako uzupełnienie tekstu głównego odsyłają do źródeł cytatów, zawierają bibliograficzny adres źródła, które autor wykorzystał w danym akapicie czy na danej stronie opracowania. Jedną z funkcji przypisu jest objaśnianie tekstu głównego. Czyni się to w przypadkach, gdy objaśnienie lub uzupełnienie tezy (myśli) autora w tekście głównym rozbijałoby jego spójność i konstrukcję.

Bibliografia załącznikowa i przypisy należą do materiałów uzupełniających tekst główny pracy.

Bibliografia załącznikowa i przypisy to dokumentacja każdej pracy o charakterze naukowym czy badawczym, nazywana powszechnie warsztatem naukowym

Opisy bibliograficzne, jak i przypisy przywoływanych wydawnictw muszą zawierać te wszystkie cechy formalne, które pozwalają na ich jednoznaczną identyfikację.

Poprawne, tzn. zgodne z normami, opracowanie bibliografii i przypisów, to oszczędność czasu i pracy, gdy np. : artykuł, czy praca magisterska są publikowane w recenzowanym wydawnictwie. Zasady zawarte w normach są oparte na międzynarodowych standardach ISO (Jest to oficjalna nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. W ang. : International Organization for Stadaryzation), co sprawia, że elementy bibliograficzne podane w kolejności ustalonej w normach i oddzielone właściwymi znakami interpunkcyjnymi, są czytelne dla każdego czytelnika na świecie.

 

Zasady ogólne

Wszystkie przypisy i bibliografia załącznikowa, bez względu czy opracowanie będzie publikowane czy pozostanie na prawach rękopisu, muszą być wykonane zgodnie z normami.

Przy wyborze literatury należy wybierać najnowsze opracowania, aby poznać stan wiedzy w momencie, gdy rozpoczynamy tworzenia własnej pracy seminaryjnej, licencjackiej czy magisterskiej. Wyjątek stanowią prace omawiające historyczne aspekty zagadnienia. Wówczas sięga się również do wydawnictw najstarszych.

Wskazane byłoby kilka ostatnich zdań wstępu do pracy dyplomowej poświęcić zaprezentowaniu zasad, jakie przyjął autor przy opracowaniu bibliografii. Omówienie to powinno zawierać informację o rodzajach dokumentów wykorzystanych w opracowaniu i jak zostały uszeregowane.

Wszystkie przypisy muszą mieć nadaną numerację ciągłą (cyfry arabskie), w ramach rozdziału lub całej pracy. Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia czytelnika opracowania, jest umieszczanie przypisów na dole stronicy tekstu głównego Możliwe jest umieszczanie przypisów na końcu rozdziału lub na końcu pracy.

Przytaczane w tekście tytuły dzieł innych autorów lub cytaty powinny być wyróżnione odmiennym, od zastosowanego w tekście głównym, krojem czcionki, np. : kursywą, a w przypadku cytatu zaopatrzenie dodatkowo na początku i końcu w cudzysłów.

Opisy bibliograficzne i przypisy należy pisać w linii ciągłej : od marginesu do marginesu, bez stosowania akapitów. Każdy przypis należy wykonywać od nowego wiersza. Przy nazwach osobowych autorów i współautorów (redaktor, tłumacz, ilustrator, itp.) pomijamy stopnie naukowe i funkcje, np. prof., dr, ks., płk.

Jeżeli opisujemy pierwsze wydanie dzieła to pomijamy w opisie oznaczenie wydania. Według przyjętych zasad, brak oznaczenia wydania, świadczy że jest to pierwsze wydanie danego wydawnictwa.

Jeżeli cytujemy z drugiej ręki, tzn. nie bezpośrednio z pierwotnego tekstu, tylko za autorem, który przywołał pierwotny tekst, należy podać w przypisie opis pierwotnego dzieła, z którego pochodzi cytat, a następnie dodać : „cyt. za :” lub „ cit. per. :” i podać opis dzieła za pośrednictwem, którego cytujemy.

Pierwszy przypis do powoływanego dzieła powinien zawierać wszystkie konieczne elementy pozwalające na jego identyfikację.

W przypadku ponownego przywołania tego samego dzieła można, gdy :

1. powołanie następuje bezpośrednio po pierwszym przypisie danego dzieła, nie powtarzać całego opisu, tylko użyć polskiego lub łacińskiego terminu : „Tamże” lub„Ibidem”- skrót „ibid.” lub „opus citatus” – skrót – „op.cit.”, podając właściwe strony przywoływanego opracowania.

2. przywoływane jest ponownie dzieło, cytowane kilka stron wcześniej, to w
przypadku, gdy jest to jedyne dzieło autora/ów, które przywołujemy należy podać nazwy autora/ów i zastosować skrót„op.cit.” i zaopatrzyć w odpowiednie numery stron.

3. przywoływane jest kilka dzieł tego samego autora/ów, które już pierwszy raz
przywoływaliśmy kilka stron wcześniej, to należy powtórzyć w danym przypisie nazwy
autora/ów i pierwsze trzy wyrazy tytułu dzieła zakończonych wielokropkiem i zaopatrzyć we
właściwe numery stron.

 

Skracanie wyrazów i wyrażeń

W opisach bibliograficznych dzieł umieszczonych w bibliografii, a także w przypisach jest dopuszczone stosowanie skrótów nazw własnych, tytułów czasopism i innych terminów. Ważne jest aby autor przyjął określone zasady stosowanych skrótów i konsekwentnie ich przestrzegał. Bibliografia załącznikowa powinna rozpoczynać się wykazem nazw, terminów i skrótów jakie autor zastosował, jeżeli są różne od terminów i zasad podanych w normach.

Skróty wyrażeń i wyrazów zastosowane w bibliografii załącznikowej należy stosować zgodnie z normą PN-85-N-01156. Przedmiotem normy są „… skróty w opisie bibliograficznym dokumentów polskich i obcojęzycznych, z wyłączeniem skrótów tytułów wydawnictw ciągłych. (…) Skróty wyrazów i wyrażeń nie występujących w normie należy tworzyć według jednej z następujących metod :

a). pozostawienie pierwszej litery wyrazu opatrzonej kropką, np. stronica – s.

b). opuszczenie co najmniej dwóch końcowych liter wyrazu, zastąpionych kropką, np. paginacja – pag.

c). ściągnięcie (kontrakcja), czyli opuszczenie niektórych liter w środku wyrazu, np. r

Przydatne linki