Wymagane dokumenty

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć wymagane dokumenty:

 • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej *
 • Oryginał lub odpis dyplomu (wraz z suplementem)ukończenia studiów pierwszego stopnia – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • Dokumenty generowane automatycznie po wypełnieniu - e-rekrutacja : podanie o przyjęcie na studia
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy; dla kierunków:
  • Fizjoterapia
 • 2 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego starego lub nowego typu)
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej**

 *przy składaniu kopii wymagane jest okazanie ORYGINAŁU dla potwierdzenia zgodności
**opłaty można dokonać przelewem lub w kasie uczelni 

Opłata:

 • Kandydaci na studia w Łodzi wnoszą opłaty bezpośrednio w kasie Uczelni bądź elektronicznie za pomocą procesu e-Rekrutacji (blankiet generowany automatycznie na końcu formularza).
 • Kandydaci na kierunek Informatyka w Bydgoszczy dokonuja wpłaty na konto PKO BP S.A. 22 1020 3408 0000 4502 0118 8572.
 • Kandydaci spoza Łodzi na studia na kierunku Informatyka w trybie e-learningu wnoszą wpisowe i opłatę rekrutacyjną na konto w PKO BP S.A. VI O/Łódź nr 45 1020 3408 0000 4802 0016 3303.

Kandydaci na studia w Łodzi na kierunki: Grafika oraz Architektura Wnętrz po dostarczeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych proszeni są o uzgodnienie w Punkcie rekrutacyjnym terminu rozmowy z Dziekanem (polegajcej między innymi na prezentacji swojego dotychczasowego dorobku artystycznego).

 

Łódź

W razie pytań prosimy o kontakt: +48 42 27 50 159,  rekrutacja@wsinf.edu.pl

Godziny przyjęć:
Pon-Pt   9:00 - 15:00
Sb             9:00 - 15:00

 

Bydgoszcz

Kontakt: 52 348 52 95, dziekanat_bydgoszcz@wsinf.edu.pl

środa: 15:00 - 17:00

piątek: 15:00 - 17:00

przerwa urlopowa: 24.07.2020 - 18.08.2020

Przydatne linki