Zarządzanie

 
Dlaczego warto wybrać Zarządzanie?
 • Kierunek, który daje szerokie spektrum możliwości podjęcia zatrudnienia;
 • Różnorodna i ciekawa praca;
 • Szansa na uzyskanie anwansu;
 • Ukończenie studiów zapewnia również kwalifikacje niezbędne do założenia własnej działalności gospodarczej,
 • Uczelnia jest członkiem Business Centre Club - organizacji przedsiębiorców - jako rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksuhonorowego;
Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?
 • Jeżeli Twoim marzeniem jest prowadzenie własnej działalności to na naszej Uczelni znajduje się jeden z najnowocześniejszych Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - na preferencyjnych warunkach możesz testować własne pomsyły biznesowe bez zbędnego ryzyka;
 • Firmy współpracujące z Uczelnią poszukują studentów i absolwentów tego kierunku;
 • Liczne szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne;
 • Doświadczona kadra;
 • Studia m.in. pozwalają na podjęcie zatrudnienia na stanowiskach specjalistów i menedżerów w firmach, instytucjach administracji państwowej i bezpieczeństwa publicznego, organizacjach, itd.;
 • A po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.
Co zyskujesz studiując?
 • Dostarczają wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej wszystkich obszarów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami (również samorządowymi).
 • Zakres materiału dotyczy elementów nauk o zarządzaniu, finansów, marketingu, rachunkowości, zarządzania kapitałem ludzkim, informatyki, zarządzania jakością, zarządzanie projektami, organizacji działań w skali lokalnej i międzynarodowej oraz elementów nauk pokrewnych – ekonomii, statystyki i języka angielskiego.
 • Interdyscyplinarny charakter.
 • Możliwość pozyskiwania nie tylko wiedzy, ale także doskonalenia własnych umiejętności osobistych, kształtowania potencjału osobowościowego, pozyskiwania umiejętności zawodowych i podejmowania praktyk zawodowych zgodnych z obraną przez siebie specjalizacją.

Zarządzanie - studia I stopnia

 • Czas trwania: 6 semestrów, obejmują 2000 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 1200 godzin na studiach niestacjonarnych oraz dają możliwość uzyskania 180 punktów ECTS (studia stacjonarne i niestacjonarne).
 • Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne.
 • Absolwent tego kierunku jest w pełni przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich).

Co mówią partnerzy?

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim w województwie łódzkim. Profesjonalna kadra dydaktyczna oraz współpraca z przedsiębiorcami w ramach inicjatyw klastrowych ŁARR S.A.: Łódzkim Klastrze Gamedev i Klastrze Innowacji Budowlanych BOAT pozwala władzom uczelni na dopasowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jako instytucja otoczenia biznesu wpierająca rozwój przedsiębiorczości chętnie bierzemy czynny udział w wydarzeniach organizowanych na uczelni takich jak Dzień IT i ID i Akademickich Targach Pracy. – Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Zarząd Polski Przedsiębiorczej pragnie zarekomendować i wyrazić zadowolenie ze współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności, która trwa już drugi rok akademicki. Na uwagę zasługuję fakt, iż Uczelnia jest otwarta na ludzi przedsiębiorczych. Pomaga osobom które mają potencjał i chcą go rozwijać. Jest otwarta na nowe pomysły i inicjatywy. We współpracy z Uczelnią Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dają studentom możliwość nauki przedsiębiorczości w praktyce poprzez założenie własnej firmy w formie startupu. Daje to możliwość nauki oraz zdobywania praktycznego doświadczenia pod kątem oczekiwań rynku. Uczelnia jest najbardziej ceniona i rozpoznawana wśród pracodawców oraz powstała z myślą o informatyce i jest to od wielu lat jej kierunek wiodący. Ponadto uczelnia współpracuje z największymi firmami branży IT w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że instytucje podejmujące współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności będą w pełni usatysfakcjonowane z jej efektów. - Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polski Przedsiębiorczej

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi aktywnie wspiera rozwój postaw pro przedsiębiorczych wśród swoich studentów. Wpływa na wzrost kompetencji istotnych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu w kraju i zagranicą oraz pozwala testować swoją wiedzę w praktyce. Cieszymy się, że WSIiU będąc partnerem Łódzkiego oddziału Business Link współpracuje z nami przy projektach mających znaczenie z punktu widzenia nie tyle pracowników, co pracodawców. - Cezary Stacewicz , Chief Product Officer Business Link Poland oraz Manager Business Link Łódź.

Specjalności

Specjalność na kierunku zarządzanie wybierana jest po 3 semestrze studiów (do wyboru):

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Specjalność "Zarządzanie przedsiębiorstwem" to:

 • Wiedza z zakresu metod organizacji i zarządzania, podejmowania decyzji kierowniczych, inwestycji kapitałowych, metod pozyskiwania kapitału, podstawowych strategii marketingowych przedsiębiorstwa oraz umiejętności tworzenia biznesplanu firmy, opracowania strategii rozwoju firmy, analizy rozwoju przedsiębiorstwa, tworzenia strategii marketingowej firmy/produktu oraz przygotowania planu działań marketingowych dla realizacji przyjętej strategii, przygotowania i wdrożenia zmiany w organizacji, a także świadomość odpowiedzialności zawodowej.
 • Możliwość podjęcia pracy w charakterze menadżera, kierownika średniego szczebla zarządzania, samodzielnego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą, członka zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstwa, doradcy z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych.

Praktyki będziesz mógł odbyć w przedsiębiorstwach państwowych i komercyjnych co ułatwi Ci weryfikację nie tylko nabytej wiedzy, ale także zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie przedsiębiorstwem":

 • Prawo w praktyce gospodarczej,
 • Strategie działalności MŚP,
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • Metody analizy i prognozowania rynku,
 • Metody oceny efektywności przedsięwzięć gospodarczych,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Kompetencje zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Doradztwo podatkowe,
 • Zarządzanie w stanach kryzysowych,
 • Biznesplan,
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Specjalność "Zarządzanie kapitałem ludzkimi" to:

 • Wiedza związana z kierowaniem zespołami ludzkimi w ramach organizacji, motywowaniem kadry i skutecznym wykorzystaniem jej potencjału.
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania międzykulturowego, w warunkach globalizacji, a także jego psychospołeczne aspekty.
 • Umiejętność profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, praktycznego wykorzystania skutecznych czynników motywacji, biegłego poruszania sie po rynku pracy, konstruowania profilu kandydata oraz opisu stanowiska pracy, identyfikowania etapów procesu zarządzania kapitałem ludzkim.

Praktyki odbyć możesz w komórkach kadrowych organizacji w firmach doradztwa personalnego i biurach rachunkowych w zakresie kadrowym.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie kapitałem ludzkimi":

 • Prawo w praktyce gospodarczej,
 • Ubezpieczenia,
 • Kompetencje menedżerskie,
 • Strategia i polityka firmy,
 • Polityka zatrudnienia,
 • Metody analizy i prognozowania rynku,
 • Zarządzanie w stanach kryzysowych,
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Dobór pracowników (rekrutacja i selekcja),
 • Doradztwo personalne,
 • Motywacyjne czynniki pracy,
 • Zarządzanie systemami wynagrodzeń,
 • Prawo pracy

Program studiów (najważniejsze przedmioty)

Przedmioty ogólne, wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Język obcy,
 • Wychowanie fizyczne/Teoria sportu,
 • Technologia informacyjna,
 • Prawo,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Marketing,
 • Podstawy zarządzania organizacjami,
 • Innowacje i przedsiębiorczość,
 • Zarządzanie jakością,
 • Badania marketingowe,
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu,
 • Dowodzenie i bezpieczeństwo publiczne,
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Finanse,
 • Matematyka,
 • Mikroekonomia,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Zarządzanie projektami,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Statystyka opisowa,
 • Finanse przedsiębiorstwa,
 • Wybrane zagadnienia rynku pracy,
 • Praktyka zawodowa,
 • Seminarium dyplomowe.

Opinie studentów

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności to dobre miejsce dla tych którzy myślą o swojej przyszłości . Wykładowcy są bardzo sympatyczni i mili, przekazują nam mnóstwo ciekawych informacji opartych na przykładach. Jako osoba niepełnosprawna zwróciłem uwagę na sprzęt (winda dla wózków inwalidzkich i podjazdy co świadczy o tym, że szkoła jest przystosowana do przyjęcia takich osób. Jestem też pod wrażeniem kompleksu i zaplecza sportowego (siłownia, basen, hala sportowa) dzięki któremu mogę kontynuować moją jedną z wielu pasji, którą jest pływanie. Zachęcam wszystkich do studiowania w tym wyjątkowym miejscu. - Igor Jóźwik, student Zarządzania

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności to świetne miejsce do poszerzania swojej wiedzy. Kadra profesjonalna, wymagająca ale i bardzo uprzejma sprawia, że chce się tu wracać. Zaplecze uczelni na wysokim poziomie, sale dobrze wyposażone, własny kompleks sportowy i parking dla studentów. Śmiało mogę stwierdzić że WSIU to bardzo dobry wybór dla osób które chcą się czegoś nauczyć w przyjaznej atmosferze na wysokim poziomie. -  Łukasz Olkusz, student Zarządzania

Przydatne linki