"OBRAZY PRZEMIAN W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO" - KONFERENCJA

Dodano dnia: 8 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sesji Naukowej WOD i VI Studenckiej Konferencji Okrągłego Stołu, pt. „OBRAZY PRZEMIAN W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO organizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności w dniach 10-11 lutego 2017 r. (piątek godz. 18:00-20:00, sobota 9:30-14:00) w Auli 109B Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a.

Konferencja objęta została Honorowym Patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności Profesora Krzysztofa Demsa.

Podczas Sesji naukowej WOD i VI SKOS, bazując na syntetycznym ujęciu problematyki wszechobecności informatyki i wirtualnej organizacji działań (WOD) w zmieniającym się świecie, będą prezentowane wieloaspektowe obrazy przemian w kierunku społeczeństwa informacyjnego. Rozważania wpisują się w przedsięwzięcia Towarzystwa Naukowego Prakseologii (TNP), inspirujące transdyscyplinarność badań nad przemianami cywilizacyjnymi, są składową tegorocznych obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI’2017) i organizowanych w Polsce od roku 2000, przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) w ramach Konferencji Okrągłego Stołu (KOS): Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego.

W badaniach nad rozwojem wiedzy o WOD w społeczeństwie informacyjnym, systematycznie uczestniczą studenci, w tym wielokrotnie (od roku 2008) w ramach sesji nazywanych SKOS (współorganizowanych przez WSIU w Łodzi). Podczas X SKOS prezentowane są elementy tworzenia aplikacji w strukturach wirtualnych społeczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem problematyki, tj. organizacji pracy zespołowej w projektowaniu innowacyjnych przedsięwzięć informatycznych, komunikacji interpersonalnej w środowisku Internetu, ładu medialnego w przestrzeni publicznej, dbałości o zdrowie w warunkach przemian cywilizacyjnych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób, studentów, nauczycieli akademickich.

Przydatne linki